Για την πλοήγηση


Αστικό Δίκαιο Άννα Κούπα στον Πειραιά


Η δικηγόρος Άννα Κούπα με έδρα τον Πειραιά αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού δικαίου που αφορούν κληρονομιές, διαζύγια κ.α. ρυθμίζοντας περιουσιακές και προσωπικές σχέσεις άμεσα και αποτελεσματικά

Πιο αναλυτικά οι υποθέσεις αστικού δικαίου που αναλαμβάνει η δικηγόρος Άννα Κούπα στον Πειραιά είναι οι εξής: