Για την πλοήγηση


Εμπορικό Δίκαιο Άννα Κούπα στον Πειραιά


Η δικηγόρος Άννα Κούπα στον Πειραιά, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνει υποθέσεις εμπορικού δικαίου διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά σας με απόλυτη επιτυχία.

Πιο αναλυτικά:

Σύσταση - Λύση Εμπορικών Εταιρειών

Το γραφείο αναλαμβάνει και φέρνει εις πέρας με επιτυχία και σε σύντομο χρονικό διάστημα τη σύσταση ή και λύση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής & συγκεκριμένα:  

- ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) - ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.)

- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)

- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε)

- ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

Σύσταση Υπεράκτιας Ετειρείας Offshore

Με εμπειριά στο χώρο, το γραφείο αναλαμβάνει τη σύσταση offshore εταιρειών της επιθυμίας σας (marshall islands, liberia, panama, belize, κυπριακή κλπ κλπ),

- Τήρηση των Πρακτικών του Δ.Σ στα αγγλικά,

- Πληρωμή των fees (anual fees, good standing, by Laws, Certificate of incorporation, articles of incorporation

- Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών για την εταιρεία

Εγκατάσταση ή και Διαχείριση Αλλοδαπών - Offshore Εταιρειών στην Ελλάδα - Ν.89/1967

Κατάθεση πλήρους φακέλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή και Εμπορικής Ναυτιλίας με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Εγκατάσταση Γραφείου ή Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στο Ελληνικό Έδαφος.  

Έλεγχος και Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Εύκολα και γρήγορα αναλαμβάνουμε να κάνουμε έλεγχο του εμπορικού σήματος της εταιρείας σας, έγχρωμου, ασπρόμαυρου, με ήχο ή χωρίς.

Το γραφείο αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για την κατοχύρωση ημεδαπού σήματος ή και διεθνούς σήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες. Κατάθεση πλήρους φακέλου, και λήψη της τελικής αποφάσεως.

Διεκδίκηση Εμπορικών Απαιτήσεων - Οφειλών με Διαταγή Πληρωμής ή Αγωγή

- Οφειλές από ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

- Οφειλές από ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ - Οφειλές από ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ - Φορτωτικές και γενικά αξιόγραφα

- Αναγκαστική Εκτέλεση αποφάσεων 

- ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

- ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΟΦΕΙΛΩΝ  ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΑΓΩΓΗ

Ιδιωτικά Συμφωνητικά - Συμβάσεις

Το γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη, τη μελέτη, την επεξήγηση, τη διαπραγμάτευση και συζήτηση ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβάσεων

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ μεταξύ εταιρειών και τεχνιτών, μηχανικών, κατασκευαστικών εταιρεία, επισκευαστικών εταιρεία, δεξαμενοποίηση πλοίου, επισκευή πλοίου κ.λ.π - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πτώχευση Εταιρείας

- ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 Πτωχευτικού Κώδικα - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

- ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ